RGB-rummet

`

RGB-rummet

Byt färg på rummet genom att placera den röda och gröna lampan i deras socklar på kanterna under bilden! Du kan sedan dra pilen fram och tillbaka över den stora bilden för att se hur de olika färgerna påverkar upplevelsen av rutmönstret på väggarna.

RGB står för Röd – Grön – Blå, de tre primärfärger som används vid additiv färgblandning. Mera strikt uttryckt handlar det om tre olika strålningsvåglängder som, när de blandas i olika proportioner, kan ge upphov till alla olika kulörtoner.

Rummet är målat med ett mönster som förändras kraftigt när belysningen ändras. I rött ljus (R) reflekteras stålningen mer eller mindre fullständigt från olika ytor, och på vissa ytor absorberas all strålning vilket gör att vi ser ytan som i det närmaste svart. Samma sak gäller i grönt ljus (G), med den viktiga skillnaden att det nu är andra ytor som reflekterar respektive absorberar strålningen. Resultatet blir att vi ser olika väggmönster beroende på belysningen. Utgångsbilden ses i vitt, neutralt ljus.

rgb

RGB-systemet blandar färg som ljus. Därför blir inte de resulterande färgkombinationerna desamma som de skulle ha blivit om man blandade samma färger som färgpigment. Om alla tre RGB-färgerna blandas i lämplig intensitet blir resultatet vitt.

Mer att läsa:

Beata Stahre: Defining Reality in Virtual Reality: Exploring Visual Appearance and Spatial Experience Focusing on Colour, Doktorsavhandling, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2009.

RGB_green

Drag och släpp lampan hit

Drag och släpp lampan hit